top of page

Personal/HR

CelinDental-Parm-3D-bild_sidan.jpg

Personalansvar och goda relationer på kliniken

Du som driver tandvårdsklinik med anställda har, precis som alla arbetsgivare, ett personalansvar. Då behövs en personalhandbok. En genomtänkt sådan ger både dig och medarbetarna koll på rutiner, rättigheter och skyldigheter. När alla vet vad som gäller minskar risken för missförstånd, samtidigt som du lägger en bra grund för er företagskultur.

 

Vill du ha det ännu smidigare på kliniken, så ta utomstående hjälp i medarbetar- och lönesamtalen. Det kan kännas skönt med en neutral part både för dig och medarbetarna.

Dags att ta fram en personalhandbok?

En personalhandbok ger alla anställda grundläggande information om regler och rutiner. Exempelvis vilka skyldigheter och rättigheter som företaget och medarbetarna har gentemot varandra. Ofta finns även information om tidrapportering, övertidsersättning, semester och övrig ledighet med. Kort sagt en personalpolicy att hålla sig till med gemensamma riktlinjer, där alla vet vad som gäller.

Med en personalhandbok behöver det aldrig uppstå några tveksamheter, eftersom alla svar finns på ett ställe. Och när du delger nyanställda information i personalhandboken slipper du svara på samma frågor flera gånger. Det här spar både tid och pengar för chefer och medarbetare. Men mer än så. Det blir en trygghet och grundar för ännu större trivsel på kliniken.

 

Ta stöd av oss så har du snart det här viktiga verktyget på plats. 

fyrkantig puff.jpg

Medarbetarsamtal och lönesamtal – vad krävs?

Medarbetarsamtalet syftar till att diskutera framåt i tiden, medan det årliga lönesamtalet tittar bakåt. Därför är det bra att dokumentera under året, både sådant som du tycker fungerar utmärkt och det som du tycker är sämre, så att du har ett bra underlag till samtalet.

Ibland kan det vara svårt att som chef hålla de här samtalen, samtidigt som du ska vara en kollega och skapa en trivsam atmosfär på kliniken. Många väljer då att ta in en utomstående part att hålla i såväl medarbetar- som lönesamtalen med personalen. Fråga oss om hur det kan gå till!

Ta hjälp med HR- och personalfrågor 

Julija Falkman.jpg

CelinDental har ett samarbete med HR-konsulten Julija Falkman. Julija har en diger meritlista som bland annat HR-direktör på Poolia och på Stockholm Exergi (fd Fortum Värme). Julija arbetar som konsult med frågor som spänner över hela HR-/personalområdet. Fyll i formuläret om du har frågor om hur du ska ta hand om personalärenden, små som stora, på ett enkelt och korrekt vis.

bottom of page