top of page

Klinikmentorn – för kliniker som vill nå toppform

plap981m2311176.jpg

Klinikmentorn ger dig stöd i vardagen

Tack vare våra många kontakter med skickliga tandläkare som byggt upp fina verksamheter,
kan vi förmedla mentorer till dig som vill utveckla din klinik. Är du i uppstartsfas, genomför en större förändring eller behöver stöd i din ledarroll? Av Klinkmentorn kan du få hjälp med allt från ett stöttande samtal till genomgång av hela klinikens affär. 

  • Vill du ha en specialist som hjälper dig med terapiplanering inom specifika områden som kirurgi, protetik och parod, vänd dig till Claes Ellgar eller Gunnar Johannsen.

  • Vill du ha en generalist som hjälper dig med verksamheten, ledarskap, ekonomi och allmän tandvård, vänd dig till Torsten Avén, Marie Lindgren, Ulla Lundman Delenius eller Hans Sandberg.

Här är dina Klinikmentorer

IMG_1457_edited.jpg

Torsten Avén

Allmäntandläkaren som drivit framgångsrik klinik med noggrannhet i varje del

Under sin tandläkarutbildning vid Karolinska Institutet var Torsten Avén amanuens på avdelningarna för endodonti och protetik. Därefter vidareutbildade han sig fortlöpande genom kurser och auskultation vid specialistmottagningar. Efter några år inom Folktandvården startade Torsten Avén egen klinik och arbetade i team tillsammans med två tandhygienister och en tandsköterska. Under hela sin verksamhet har Torsten Avén förkovrat sig inom allmäntandvård, inklusive barntandvård. I olika perioder har han också intresserat sig speciellt för ortodonti, kirurgi och protetik, liksom att utveckla ett mänskligt betraktelsesätt av patienten kryddat med humor och estetiska avväganden – såväl när det gäller patientrelationer och vård som arbetsmiljö.


Kontakta Torsten Avén på torsten@celindental.se

IMG_3236.jpg

Claes Ellgar


Protetikexperten som vet hur man lyckas med sin terapiplanering

Efter avslutad tandläkarutbildning och AT-tjänst i Borlänge började Claes Ellgar arbeta på Specialistkliniken för dentala implantat i Nacka. 1988 fick Claes behörighet att genomföra den broprotetiska delen av käkbensförankrade broar. I övrigt har arbetet främst inriktat sig på protetisk bettrehabilitering. 1997 utexaminerades han som specialist i oral protetik, den första specialistutbildningen som skett i privat regi. Randutbildningar skedde bland annat i Jönköping och Umeå. Initialt arbetade Claes som anställd men övergick snart till att vara delägare i kliniken fram till 2008 då kliniken såldes till Global Health Partners. Därefter har Claes fortsatt att arbeta som konsult och kliniker på GHP Specialisttandläkarna Nacka.


Kontakta Claes Ellgar på claes@celindental.se

_MG_3307.jpeg

Marie Lindgren


Försäkringsrådgivaren som kan estetik, marknadsföring och design

Samtidigt med sin tandläkarutbildning vid Karolinska Institutet i Stockholm arbetade Marie Lindgren som amanuens på avdelningen för cariologi och som tandhygienist på en privat klinik i Stockholm. Efter examen tjänstgjorde Marie Lindgren i Folktandvården i Sollentuna innan hon öppnade en egen tandläkarpraktik i Stockholm city. Inredning och design är ett stort intresse (praktiken har varit med i arkitekttidningar) och Marie Lindgren har även utbildat sig inom marknadsföring på Berghs. Praktiken har bedrivits delegerat inom allmäntandvård med speciell inriktning inom estetisk tandvård. Marie Lindgren är även försäkringsmedicinsk rådgivare och har arbetat som förtroendetandläkare på Försäkringskassan.


Kontakta Marie Lindgren på marie@celindental.se

Frisksommarbild Hans Sandberg.jpeg

Hans Sandberg


Projektledaren som kan entusiasmera varje team.

Efter tandläkarexamen arbetade Hans Sandberg under många år på en stor gruppklinik i Trosa inom Praktikertjänst. År 2009 disputerade han på ämnet ledarskap och IT stöd i tandvårdsmottagningar. Han har varit anställd som lärare på Karolinska Institutet och där medverkat till att ta fram utbildningsplaner. Han har haft förtroendeuppdrag inom Tandläkarförbundet och Tandläkare-Sällskapet. Senast som ordförande i riksstämmenämnden och i Svensk förening för cariologi. Han ingår nu i kvalitetsregistret SKaPas verkställande utskott. Hans förmåga att leda projekt tillsammans med sin bas i allmän tandvård har inneburit att han nu arbetar med verksamhetsutveckling, från enskilda tandvårdsmottagningar till större regionala och nationella organisationer. 

Kontakta Hans Sandberg på hans@celindental.se

ulla lundman delenius.jpeg

Ulla Delenius

Erfaren klinikchef och pionjär inom delegerad tandvård

Efter tandläkarhögskolan i Göteborg var Ulla Delenius en tid allmäntandläkare i Karlskrona och sedan under många år chef på kliniker inom Folktandvården i Stockholm. Ulla initierade och drev ett stort pionjärprojekt inom delegerad tandvård som i en vetenskaplig utvärdering visade på förbättringar i såväl patientomhändertagande som arbetsmiljö och lönsamhet. Hon initierade tidigt uppsökande tandvård och var involverad i att ta fram den digitala journalen i Stockholm. När Ulla år 1999 övertog en privat klinik fick hennes team arbeta delegerat fullt ut, och hon utvecklade med hjälp av specialister det protetiska omhändertagandet, implantat och estetik. Hon har även arbetat som konsult med ledningsfrågor, organisationsförändringar och kliniksammanslagningar, nu senast åt Praktikertjänst i Skåne. Ulla är även diplomerad mindfulnessinstruktör.

 

Kontakta Ulla Delenius på ulla@celindental.se

Enstaka samtal eller stadigt bollplank?

När du anlitar en Klinikmentor kan du få hjälp med allt kring kliniken som du behöver utveckla. Du kan antingen välja att ta enskilda mentorssamtal eller prenumerera på Klinikmentorn under en period om minst tre månader. Oavsett vilket är det bra att börja med en analys. Då tar din Klinikmentor fram en rapport med bakgrund, nuläge, analys och förslag till åtgärder.

  • Stöd med enskilda mentorssamtal

  • Prenumerera på tjänsten

  • Rapport med analys och åtgärdsförslag

Så här kommer du igång

Ring oss på 073-655 07 07, eller mejla en av klinikmentorerna här ovan. Du kan också fylla i formuläret nedan och där beskriva dina behov. Ange gärna vilken Klinikmentor du önskar, så kontaktar vi dig. Vi kan också föreslå vilken Klinikmentor vi tror passar just din situation. Och så tar vi det därifrån. Välkommen!

Kontakta oss

Tack för din förfrågan! Vi hör av oss asap.

bottom of page