top of page

Affärsplan/budget

masma48990.jpg

Just nu!
15 min rådgivning

500 kronor
073-655 07 07

Läs mer

Nycklarna för att komma igång

Som ny klinikägare behöver du en affärsplan, tillsammans med budget, för att kunna starta eller köpa en klinik och få finansiering av banken.

 

Då och då är det också bra att se över affärsplanen så att den stämmer med var din klinik befinner sig nu i sin utveckling. Likaså kan händelser i omvärlden göra att du behöver se över budgeten med hänsyn till förändringarna. Ta hjälp med de här viktiga grunderna för ditt företag och få en trygg grund.

Vässa din affärsplan och få en bra utveckling

Vi har lång erfarenhet av att ta fram affärsplaner och hjälper dig att skapa en som gör nytta för dig och din tandvårdsklinik och som tar avstamp i dina framtidsplaner.

 

Ofta handlar det om att beskriva eller utveckla klinikens verksamhetsidé, vilka som står bakom företaget, vilka patientgrupper du vänder dig till liksom vad kliniken är riktigt bra på (er USP, unique selling point) och hur du tjänar dina pengar. Vi kan också sätta upp mål för verksamheten och beskriva hur du ska uppnå dem.

CelinDental_potential.png

Budgeten visar på klinikens möjligheter

Budgeten hänger tätt ihop med affärsplanen. Du behöver räkna ut för hur du måste sälja för att täcka alla kostnader – fasta likaväl som rörliga – för att gå med vinst.

 

Genom att göra en noggrann uträkning, och även ta med worst case-scenarior, är du väl förberedd även för sämre tider och kan känna dig tryggare med att driva din klinik.

bottom of page